De NEDRAI site is officieel gelanceerd. Hiermee wil de vereniging NEDRAI haar ervaringen en enthousiasme over de vele mogelijkheden van interRAI met de buitenwereld delen. Door de grote transities in de zorg voelen we een extra verantwoordelijkheid om kennis en informatie over RAI op een toegankelijke manier beschikbaar te stellen.

Hoewel RAI in het buitenland een begrip is, is het in Nederland nog nauwelijks bekend. Dat komt onder meer door het non-profit netwerk met beperkte marketing middelen. Die onbekendheid is jammer want RAI biedt krachtige oplossingen voor de uitdagingen waar gemeentes, wijkverpleging, en zorg voor kwetsbare groepen in het algemeen mee te maken hebben. Onderzoek in binnen- en buitenland toont de positieve impact van RAI op de kwaliteit van zorg, op de zelfredzaamheid van kwetsbare personen en op kostenbesparingen. RAI levert een belangrijke bijdrage aan rationale besluitvorming over passende en doelmatige zorg. Diverse landen zijn ons voorgegaan met vergelijkbare transities.

RAI ontstijgt het monodisciplinaire denken: Het is niet alleen iets van de verpleegkundige en verzorgende maar ook van de huisarts, geriater, psycholoog, manager en bestuurder

Voor meer nieuws: www.nedrai.org