Per vandaag is de nieuwe E-learning omgeving beschikbaar: www.interrai-pedia.nl. Deze omgeving is ontwikkeld in samenwerking met het EMGO instituut VUmc. Hierbij is gekozen is voor een handige Wikipedia omgeving ter ondersteuning van de uiteenlopende rollen zoals praktijkverpleegkundigen, verzorgenden en huisartsen.

De e-learning omgeving is een snel doorzoekbaar naslagwerk met alle kennis en kunde over RAI instrumenten en het Geriatrisch Zorgmodel. Op termijn stellen we een gebruikersgroep samen die periodiek alle feedback doorneemt voor aanpassingen en uitbreidingen voor iedereen de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

De inhoud bevat praktische uitleg aangevuld met de inhoud uit InterRAI handboeken en het Geriatrisch Zorgmodel met uitleg en achtergrond.

Deze zijn verdeeld naar de volgende onderwerpen:

InterRAI en RAIview

  • Secties en vragen
  • Zorgplan
  • CAP’s
  • Schalen
  • Zorgzwaarte
  • Kwaliteitsindicatoren

Geriatrisch zorgmodel

  • Model en achtergrond
  • Multidisciplinaire zorg