RAI (Resident Assessment Instrument) heeft een plaats gekregen in het overzicht van ICT-standaarden in de zorg van Nictiz, het expertisecentrum voor standaardisatie en e-health.

 

RAI staat voor Resident Assessment Instrument en is een gestructureerde en wetenschappelijk gevalideerde methode om de gezondheidsrisico’s en (zorg) behoeftes van kwetsbare mensen te beoordelen en te volgen.

http://www.nictiz.nl/page/Standaarden/Overzicht-standaarden