“HOE KUNNEN WE BIG DATA INZETTEN VOOR DE GOEDE ZAAK?
HOE VERBETEREN WE DE GEZONDHEID EN HET WELZIJN VAN KWETSBARE OUDEREN?

Gezond ouder worden. Zo lang mogelijk fijn en zelfstandig thuis blijven wonen en tot de laatste dag van je leven een menswaardig bestaan leiden. Het zijn herkenbare wensen die in de praktijk eerder uitzondering zijn, dan regel. We worden ouder, maar tegen welke prijs?

 

Onze queeste

Wij geloven dat zorg beter kan, efficiënter kan en daardoor: menselijker. Iedereen verdient de regie over zijn of haar eigen gezondheid. Los van alle zorg-bureaucreatie, verouderde systematieken en medische hiërarchie. De medische zorg, ouderenzorg en ambulante zorg (en daarmee zorgbehoevenden) kunnen enorm worden geholpen door onze oplossingen.

Hoe?

  • Door groot te denken, zonder het individu uit het oog te verliezen.
  • Door data in te zetten bij complexe vraagstukken en grootschalige bewegingen
  • Door slimme oplossingen te gebruiken waarmee organisaties hun zorg kunnen verbeteren.
  • Door gebruik te maken van op wetenschap gebaseerde zorginformatie en kwalitatief hoogwaardige data

Wat?

Wij kijken samen met u naar een probleem waar u een oplossing voor wilt. Onze grondhouding is dat met de juiste data, informatie en technologie álles kan, ook al zeggen vastgeroeste organisaties en mensen dat het niet kan. Twee voorbeelden van onze oplossingen zijn SOPHIE en de 360° SCAN.

ONZE OPLOSSINGEN

Sophie kan zorginstanties en gemeenten helpen bij het toetsen en monitoren van zorgbehoevenden en kan on demand een zorgbehoefte formuleren.
Onze 360° scan levert hulpdiensten informatie over minder zelfredzamen in geval van nood. Wie, wat en waar op het moment dat elke seconde telt.

ONZE PARTNERS

Habits that took years to build,
do not take a day to change…

MANAGEMENT TEAM

Dingeman de Jong
Dingeman de Jong
Dingeman heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van zorg en veiligheid. Hij heeft gewerkt voor Philips en een eigen adviesbureau gehad. Dingeman is verantwoordelijk geweest voor het programma ‘Veiligheid’ binnen de Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving. Hij is betrokken geweest bij de afhandeling van de laatste 5 grote rampen in Nederland (w.o. Vuurwerkramp Enschede en Volendam-brand). In 2015 heeft het ministerie van V&J hem afgevaardigd naar de EU als expert ‘Veiligheid en Minder Zelfredzamen’.

Dingeman’s (primaire) inbreng zijn visie op zorg en veiligheid, zijn expertise en ervaring, en zijn vermogen om mensen en onderwerpen aan elkaar te verbinden.

Boris Stam
Boris Stam
Boris is sinds 2004 betrokken bij interRAI. Vanuit zijn vorige rol binnen de Raad van Advies en ICT implementatiepartner (tot aan de start van NIGW) is hij direct betrokken geweest bij de ontwikkeling en implementatie van de verschillende applicaties.

Boris focust zich op operatie, marketing en ontwikkeling van innovatieve concepten.
Hij is Microsoft Healthcare Inspirator of the Year (2011), E&Y Entrepreneur of the Year – Nominee (2009), Microsoft Healthcare Innovator of the Year (2008).

Tjalke de Jong
Tjalke de Jong
Tjalke heeft ervaring (voorafgaand aan ondernemerschap binnen NIGW) als consultant bij gemeenten, zorginstellingen en ziekenhuizen. Hij is inhoudelijk expert op gebied van interRAI en alles wat er ‘onder de motorkap’ bij het instrument komt kijken. Daarbij is hij betrokken bij product en business development.

Hij heeft een achtergrond in bedrijfseconomie en econometrie; deze helpen in zowel het interpreteren van de wetenschappelijke en data-analytische kant van interRAI als ook de implementatie van de gebruikersvriendelijke applicatie binnen het werkproces van gebruikers.

CONTACT

NIGW

Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn

Lichtenbeek 30, 6715 HN Ede
telefoon+31 (0) 88-605 6260
telefooninfo@nigw.nl

HAARLEM

A. Hofmanweg 5A
Haarlem

BEIJING OFFICE

Beijing Yikangguangji Technology Ltd.
Floor 1, Building 52, Community 26
Waihuanxilu, Fengtai District, Beijing
www.ekcarer.com